UZ
RU

5 ýyl

Logistika bazarynda

200+

hemişelik müşderiler

1000+ tonna

ýük dolanşykda

Hytaýdan harytlary gözläp

tapmak we satyn almak

Saýlap almak we GDA döwletlerine eltip bermek boýunça hyzmatlaryň bütin toplumy

Biziň başarýan zatlarymyz
Biziň hemme hyzmatlarymyz
Bu Hytaýyň eksport-import kompaniýasy, ol 5 ýyldan gowrak Hytaý bilen baglanşykly işlerde söwda-ykdysady we ulag hyzmatlarynyň giň göwrümini hödürleýär.
Saýlap almak we GDA döwletlerine eltip bermek boýunça hyzmatlaryň bütin toplumy. Biz Siziň HHR-nyň öndürijileri bilen hyzmatdaşlygyňyzy ýokary derejede howpsuzlandyrarys. Harydyň hilini barlamak üçin synag harydyny satyn alarys.
Harytlary gözlemek we satyn almak 5 günden ýokary eltip bermek Kagyzlary resmileşdirmek
Baha üçin nusgalary üpjün etmek Ugradylmagyň we gowuşmagyň doly gözegçiligi Ulag hyzmatlary
Harydyň hilini barlamak Hytaýyň islendik şäherinde sargydy ýerine ýetirmek Terjime hyzmatlary
Howa menzilinde garşylamak we myhmanhanada otagy bronirlemek Şertnama düzülende müşderiniň bähbitlerini goramak Terjime hyzmatlary
Biziň bilen habarlaşmak
Ýokary hilli hyzmat
Ygtybarly hyzmatdaş bar bolanda Hytaý bilen işleşmek hiç hili kynçylyk döretmeýär. Bütin meseleleri biz araçysyz özbaşdak çözýäris.
Telefon belgiler: Uzbekistan:
+998935282100
+8615652480113
+8615652480113
Turkmenistan:
+99365696838
+8615501132817
+8615501132817
Email: info@asiapro.info Salgy: Beijing, Chaoyang district, Shaoyaoju Beili 106
©2018 «Asia Pro»
Created by